Wycena metodą DCF

DCF (discounted cash flow) jest jedną z najczęściej stosowanych, metod analizy fundamentalnej. Drugą, często stosowaną jest metoda porównawcza wyceny spółki. Nazwa DCF oznacza w tłumaczeniu "zdyskontowane przepływy pieniężne". Czyli analiza polega na określeniu jakie strumienie zysku zasilą spółkę w przyszłości i przeliczeniu, ile te przypływy gotówki z zysku w przyszłych latach są warte w chwili obecnej.

Danymi wejściowymi do analizy są roczny zysk spółki w chwili obecnej, stopa wzrostu zysku w przyszłych latach, obecne stopy procentowe, rentowność bezpiecznych inwestycji (obligacji Skarbu Państwa), oprocentowanie kredytów dla firm i premia za ryzyko. Można również uwzględnić nakłady inwestycyjne i amortyzację, jeśli mamy możliwość oceny ich wielkości w przyszłości.

Jak widać dane wejściowe są przyjmowane w pewnym stopniu arbitralnie i zależą od oceny analityka. Moim zdaniem zamiast używać zysku z ostatniego roku, lepiej jest wprowadzić średni zysk np z trzech ostatnich lat. Unikniemy wtedy, w pewnym stopniu, super optymistycznej wyceny w końcówce hossy. Poziom wzrostu firmy w przyszłych latach będzie kształtował się różnie w zależności od firmy i branży, w której ona działa.

Literatura pomocna w wycenie spółek to między innymi poniższe pozycje:
  • "Analiza fundamentalna"
  • "Metody wyceny spółki"
  • "Na sposób Warrena Buffetta"
  • "Wycena przedsiębiorstwa"
  • "W poszukiwaniu wartości przedsiębiorstwa"


Tu można pobrać przykładowy arkusz wyceny spółki metodą DCF: Wycena DCF - arkusz kalkulacyjnyAnaliza fundamentalna
Metody wyceny spółki
Na sposób Warrena Buffetta
Wycena przedsiębiorstwa