Wycena akcji Tauron SA

Tauron SA jest jedną z największych spółek energetycznych w Polsce. A oto podstawowe dane o spółce:

Przybliżony akcjonariat po ofercie


 • Skarb Państwa - 34 %
 • Inwestorzy instytucjonalni - 43 %
 • Inwestorzy indywidualni - 10,6 %
 • Pracownicy ( częściowo w innych rękach) - 12,4 %

Działalność


Tauron prowadzi działalność w czterech podstawowych obszarach:
- wydobycie (Południowy Koncern Węglowy SA)
- wytwarzanie energii (Południowy Koncern Energetyczny SA, Elektrownia Stalowa Wola SA, Elektrociepłownie)
- dystrybucja (EnergiaPro SA, ENION SA)
- obrót (EnergiaPro Gigawat sp. z o.o., ENION ENERGIA Sp. z o.o., TAURON Polska Energia SA)

Wiecej o firmie na stronie:   TAURON SA.


Silne strony

 • - cena energii bedzie rosła
 • - stabilna branża
 • - dość duży udział w rynku energii
 • - spółka duża, wejdzie prawdopodobnie w skład WIG20
 • - kontrola nad 20% zasobów węgla w Polsce
 • - zainteresowanie CEZu przejęciem spółki


Słabe strony

 • - koszty restrukturyzacji, które spółka musi ponieść w najbliższych latach
 • - olbrzymie nakłady inwestycyjne (nowa emisja akcji)
 • - realizacja zysku przez pracowników
 • - rozdrobniona grupa kapitałowa
 • - finansowanie zespołów sportowych i imprez kulturalnych


Subiektywna długoterminowa wycena Tauron SA


Z punktu widzenia inwestowania w wartość, spółka ma stabilne zyski z dobrą dynamiką w ostatnich latach.

Spółki energetyczne należą do grupy defensywnych. Powinny statystycznie lepiej zachowywać się w okresie bessy (energia zawsze ma zbyt), niż w czasie dynamicznych wzrostów hossy.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że przed ofertą zostały mocno podrasowane wyniki finansowe, co może skutkować zbyt wysoką wyceną w chwili obecnej w stosunku do tego co przyniesie przyszłość. Można przewidywać, że zysk w następnych latach będzie niższy niż w 2009 r.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) przy założeniach, że jako dane wejściowe bierzemy średni zysk z ostatnich 3 lat, oraz stopy procentowe na poziomie 5% wzrost zysku w latach następnych 8% rocznie - daje wycenę jednej akcji 0,74 zł.

Biorąc za punkt odniesienia notowane na GPW spółki o podobnym profilu działania i porównując ich średnie C/Z oraz C/WK przy obecnych cenach z odpowiednimi wskaźnikami dla Tauronu otrzymamy wycenę około 1,21 zł. Biorąc jeszcze pod uwagę, że Tauron ma niskie ROE i nie zamierza wypłacić dywidendy za 2009 r. ceną tę należałoby jeszcze zmniejszyć powiedzmy o 10 % - czyli druga wycena (metodą porównawczą) to około 1,09 zł.

PGE i Tauron przede wszystkim muszą ponieść w przyszłości olbrzymie nakłady na modernizację (emisja CO2 i efektywność instalacji) oraz walczyć między sobą o klienta. Dużą rolę będą odgrywały strategie zarządów i ich działania w najbliżych latach.
SpółkaDziałalnośćC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
BędzinElektrociepłownie8,51,211,75,7
CEZCzechy10,02,225,75,7
EneaDystrybucja15,20,85,52,1
KogeneracjaElektrociepłownie11,41,617,61,9
PEPEnergetyka odnawialna21,52,920,0-
PGEDystrybucja10,70,910,82,6
Średnio.12,91,615,23,0
Tauron (dla 1,21 zł)Dystrybucja16,41,26,3-
dane wg GPW i Bankier

Średnia wycen dwoma metodami daje cenę jednej akcji Tauron SA około 0,92 zł. Kto ma inną wycenę?
Co Wy na to? Zapraszam na forum.

Uwaga: Wycenę opracowano przed planowym scaleniem akcji w stosunku 1:9. Po scaleniu wycenę należy pomnożyć przez 9.

Wycenę sporządzono 1.06.2010 r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.