Cykle hossy i bessy na giełdzie

Wiele zjawisk w otaczajacem nas świecie zachodzi w sposób powtarzalny, cykliczny. Najbardziej powtarzalny i intuicyjny jest cykl dzienny (poranek, dzień, zmierzch, noc), cykl pór roku, cykl wahadła zegara, czy rezonatora kwarcowego.

Cykle maja różny charakter, często są bardzo regularne i powtarzalne - np sinusoida, fala prostokątna. Najczęściej jednak są bardziej nieregularne, z różną częstotliwością powtarzania tych samych wartości - różnym okresie i nieregularnych maksimach i minimach. Takie właśnie są cykle ekonomiczne i giełdowe. Wiadomo że gospodarka rozwija się od depresji, recesji do rozkwitu i przeinwestowania, z wszystkimi fazami pośrednimi.

emocje na giełdzie

Również giełda, powiązana z sytuację gospodarczą, z kondycją spółek, porusza się w znanym cyklu hossy-bessy, gdzie można wyodrębnić fazy: paniki, zniechęcenia, niewiary, obojetności, wzrostu, euforii, nasycenia. Wszystkie te fazy zawsze występują lecz trwają przez różne okresy czasu w różnych cyklach. Często mówi się o bardzo długim cyklu Kondratiewa (około 54 letnim), 9-cio letnim, cyklu Kitchina (3-4 letnim) itd., aż do cykli minutowych. Do analizy cykli używa sie różnych metod matematycznych np. analizy harmonicznych, analizy Fouriera, itd.

Różne sektory gospodarki osiągają różne fazy cyklu hossa-bessa, w różnym czasie. Często twierdzi się, że hossa zaczyna się najpierw na rynku dolara, później obligacji, potem akcji, następnie nieruchomości, a na końcu surowców. Niektóre fazy mogą zachodzić na inne, jednak ogólna prawidłowość jest zauważalna. Zawsze istnieje rynek, na którym mozna zarabiać korzystając ze wzrostów cen.

Uproszczony model kilkuletniego cyklu Kitchina:


cykl Kitchina

  • Faza I: Początek recesji - hossa na rynku obligacji, bessa na rynku akcji i surowców naturalnych
  • Faza II: Pogłębienie recesji - Kończy się hossa na rynku obligacji, koniec bessy (zniechęcenie) na rynku akcji, bessa i spadki cen na rynku surowców
  • Faza III: Początki ożywienia - zyski z obligacji spadają, akcje zaczynają wzrastać, ceny surowców się stabilizują
  • Faza IV: Ekspansja w toku - trwa bessa w obligacjach, hossa w akcjach (ceny akcji mocno rosną), ceny surowców zaczynają wzrastać
  • Faza V: Szczyt wzrostu - obligacje kontynuują spadki, akcje osiągają szczyty notowań i zaczynają powoli spadać, silna hossa na rynku surowców naturalnych
  • Faza VI: Początki recesji - koniec bessy w obligacjach, bessa w akcjach, koniec hossy surowców naturalnych

Cykle Kondratiewa:


Cykle Kondratiewa
Cykle Kondratiewa 1789-2020