Analiza fundamentalna wybranych spółek z GPW


Poniżej przedstawiam wstęp do analizy fundamentalnej kilku spółek z naszej giełdy. Kryterium ich wyboru to popularność wśród inwestorów lub moje zainteresowanie. Do pełnej analizy brakuje jeszcze porównania innych wskaźników (zadłużenie, C/Zysk operacyjny, C/WK, rentowność operacyjna). Należy również zrobić wycenę DCF i metodą porównawczą oraz prześledzić zysk i przychody na przestrzeni kilku lat.

O ile można dyskutować na temat, czy analiza fundamentalna jest skuteczniejsza od analizy technicznej na rynku wtórnym, o tyle na rynku ofert pierwotnych (IPO) przydatność analizy fundamentalnej jest bezsporna.

Comarch - wytwarzanie oprogramowania

Akcjonariat
 • Janusz Filipiak - 42,9 %
 • BZ WBK AIB Asset Management - 27 %


RokDywidenda (zł)ROE (%)
19990150,1
2000017,6
200104,2
20020,603,7
200307,8
2004013,6
2005021,4
2006014,8
2007014,9
Silne strony

 • ekspansja na rynki zagraniczne (USA, Niemcy, Ukraina, Emiraty Arabskie)
 • współwłaściciel portalu Interia
 • mocna pozycja w systemach billingowych
 • stabilny akcjonariat


Słabe strony
 • zaangażowanie w sponsoring klubu Cracovia
 • niewypłacanie dywidendy


Elzab - produkcja komputerów i innych urządzeń do przetwarzania informacji

Akcjonariat
 • BBI Capital NFI - 36 %
 • Polsin Private Ltd - 12,6 %
 • Warchoł Janusz - 6,5 %
 • ARP SA - 6,2 %


RokDywidenda (zł)ROE (%)
199904,1
20000-21,9
20010-17
20021,697,5
20030-8,5
20042,652,5
20053,4515,2
20062,4514,6
2007015,3
Silne strony

 • niskie zadłużenie
 • duża dywidenda za ostatnie 3 lata
 • ekspansja na rynek węgierski
 • stosunkowo niska wycena biorąc pod uwagę analizę fundamentalną
 • wejście nowego inwestora strategicznego- BBI Capital


Słabe strony
 • stosunkowo niski zwrot na kapitale ROE
 • konkurencja na rynku kas fiskalnych
 • niestabilne wyniki finansowe


Hydrotor - produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa

Akcjonariat
 • CAIB Investment Management - 16,6 %
 • Bodziachowski Ryszard - 11,2 %
 • Wacław Kropiński - 3,7 %


RokDywidenda (zł)ROE (%)
19990,25-1,0
20000,5210,0
20010,253,6
20020,407,3
20030,405,0
20040,7013,3
20050,4013,6
20061,0011,7
20071,2517,3
Silne strony

 • niskie zadłużenie
 • stabilna wypłata dywidendy
 • dopłaty do rolnictwa z UE


Słabe strony
 • stosunkowo niski zwrot na kapitale ROE
 • stosunkowo wysoka cena akcji


Mennica - produkcja monet, przerób metali szlachetnych

Akcjonariat
 • Zbigniew Jakubas - 42,3 %
 • Skarb Państwa - 31,6 %
 • BGK - 10,3 %


RokDywidenda (zł)ROE (%)
19990,1510,2
20000,7511,7
20011,006,0
20020-2,3
20031,000,7
20045,7716,2
20052,0011,1
20062,5010,0
20074,0013,8
Silne strony

 • stabilne żródła przychodów
 • niezła polityka dywidendowa
 • stabilny akcjonariat
 • rozwój rynku numizmatycznego (monety kolekcjonerskie)
 • produkcja dla państw nie posiadających mennicy
 • w perspektywie produkcja monet Euro
 • monopolistyczna pozycja w produkcji monet i medali
 • elektroniczna Karta Miejska


Słabe strony
 • roszczenia wobec spółki


Sanok - produkcja technicznych wyrobów gumowych

Akcjonariat
 • Łęcki Marek - 10,17 %
 • ING OFE - 10,01 %
 • PZU Asset Management SA - 9,07 %
 • BPH TFI SA - 8,58 %
 • Commercial Union Investment Management (Polska) SA - 5,14 %


RokDywidenda (zł)ROE (%)
199908,0
20001,705,8
200105,3
200207,7
2003016,8
2004046,1
20055,2519,5
20066,0019,3
20071,0022,7
Silne strony

 • niskie zadłużenie
 • stabilny akcjonariat
 • dominująca pozycja na polskim rynku producentów gumowych artykułów formowych i wytłaczanych
 • dostosowywanie oferty do norm zachodnich


Słabe strony
 • mała płynność
 • ryzyko kursowe

Stalprodukt - produkcja wysoko przetworzonych wyrobów stalowych

Akcjonariat
 • ArcelorMittal Poland SA - 39 %
 • STP Investment SA - 28,7 %
 • Kurnik Stanisław - 6,4 %


RokDywidenda (zł)ROE (%)
199905,3
20000,5011,6
20010,50-0,9
20020,703,9
20031,2510,0
20044,5025,7
20055,0024,4
200610,0047,9
200712,0042,3
Silne strony

 • niskie zadłużenuie
 • stabilny akcjonariat
 • dominująca pozycja na polskim rynku w produkcji blach transformatorowych
 • wieloletnie doświadczenie w branży


Słabe strony
 • mocne uzależnienie od koniunktury budowlanej i przemysłowej
 • duża zależność wyników od jednego produktu - blach transformatorowych
 • ryzyko spadku marż


Żywiec - produkcja piwa

Akcjonariat
 • Brau Union AG - 61,7 %
 • Gansu ApS - 36,2 %
RokDywidenda (zł)ROE (%)
19992,5011,8
20002,50-88,9
20010-10
200220,007
200320,0018,7
200430,0023,5
200530,0027,8
200631,0036,6
200737,0053,2


Silne strony

 • niskie zadłużenuie
 • stabilny akcjonariat
 • wieloletnie doświadczenie w branży
 • stabilna, duża dywidenda


Słabe strony
 • mała płynność


Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.