Inwestowanie moich pieniędzy

Inwestowanie pieniędzy w instrumenty finansowe przynoszące duży zysk jest moim hobby od kikunastu lat. Równocześnie z inwestowaniem rzeczywistych pieniędzy na giełdzie wciąż pogłębiam wiedzę z zakresu strategii inwestycyjnych i zarządzania kapitałem. Staram się sporo czytać na temat inwestowania. Moje strategie przewidują nawet kilkuletnie inwestowanie w jedną spółkę - dopóki nie straci u mnie kredytu zaufania.

Podczas inwestowania nie odnoszę samych sukcesów, zdarzają się też nietrafione inwestycje. Najważniejsze to nie stracić dużej części kapitału podczas złej inwestycji, tak aby można było zarobić podczas następnych transakcji. Równie ważne jest zachowanie zimnej krwi i nie popadanie w nadmierny optymizm oraz nie załamywanie się z powodu nieudanych inwestycji.

Dobierając firmy do mojego portfela kieruję się kilkoma zasadami:

 • przede wszystkim każda powinna spełniać kryteria zakupu firmy
 • powinny reprezentować kilka różnych branż
 • 2-3 firmy muszą być duże i wchodzić w skład WIG20
 • 3-4 spółki powinny być średniej wielkości o dość dużej płynności
 • 2-3 może być z sWIG80   (firmy małej wielkości)
 • w momencie zakupu udział jednej spółki w portfelu nie może przekroczyć 20%


Ponieważ sądzę, że ciekawsze jest poszukiwanie Graala samemu, zdradzam tylko część mojego obecnego portfela i powody posiadania tych akcji. Nie jest to żadna rekomendacja zakupu akcji. Każdy powinien sam podejmować decyzje inwestycyjne i brać na swoje barki ciężar odpowiedzialności.
    WIG20 - Indeks giełdowy, którego wartość zależy od cen 20-tu największych i najbardziej płynnych spółek na giełdzie

    sWIG80 - Indeks giełdowy, którego wartość zależy od cen małych spółek na giełdzie • Asseco Pol - średni udział w portfelu
 • Atrem - niewielki udział w portfelu
 • GPW - niewielki udział w portfelu
 • KGHM - średni udział w portfelu
 • Mennica - znaczący udział w portfelu
 • PZU - znaczący udział w portfelu
 • Sanok - średni udział w portfelu
 • ---------------------------------------------
 • Lokaty i obligacje (komercyjne) - 60% portfela


Na ogół powyższe spółki mają za ostatnie lata średni wzrost zysku przewyższający 20% i wypłacają regularnie stosunkowo dużą dywidendę. Mennica jest absolutnym monopolistą na rynku (wytwarzanie pieniędzy chyba nie jest złym biznesem), PZU jest quasi-monopolistą, pozostałe mają w swoich branżach znaczącą pozycję.

Wadą Mennicy, Sanoka jest mała płynność, a popyt na surowce, czyli cykl koniunkturalny, ma wpływ na kurs KGHM.

Mam nadzieję, że ten portfel dobrze się zachowa w ciągu najbliższych 100 lat.

Sylwetka twórcy strony i właściciela portfela:


Janusz Węgrzyn Janusz Węgrzyn

absolwent Technikum Radiotechnicznego w Dzierżoniowie i Politechniki Śląskiej w Gliwicach

mgr inż. informatyk-automatyk

makler papierów wartościowych - licencja nr 1254

hobby: wyprawy do ciekawych miejsc, turystyka górska i rowerowa, krótkofalarstwo, literatura