Analiza akcji GPW SA

GPW SA jest jedyną spółką pośredniczącą w obrocie akcjami w Polsce. Ma silna pozycję wśród giełd Europy centalno-wschodniej. A oto podstawowe dane o spółce:

Przybliżony akcjonariat po ofercie


  • Skarb Państwa - 35 %
  • Inwestorzy instytucjonalni i indywidualni - 65 %

Działalność


Giełda Papierów Wartościowych ma udziały w następujących firmach:
- WSEInfoEngine S.A.
- Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- Centrum Giełdowe S.A.
- BondSpot S.A.
- Towarowa Giełda Energii S.A.
- Sibiu Monetary Financial and Commodities Exchange
- Giełda Papierów Wartościowych Innex, Ukraina

Wiecej o firmie na stronie:   GPW SA.


Silne strony

  • - monopolistyczna pozycja na rynku obrotu akcjami
  • - stabilna branża
  • - wzrost liczby notowanych spółek
  • - spółka duża, wejdzie prawdopodobnie w skład MWIG40
  • - współpraca z NYSE Euronext


Słabe strony

  • - cykliczność w zyskach i przychodach (hossa-bessa)
  • - zagrożenie alternatywnymi platformami obrotu
  • - dominujący (pod względem głosów) inwestor - Skarb Panstwa


Subiektywna długoterminowa wycena GPW SA


Z punktu widzenia inwestowania w wartość, spółka ma stabilne zyski z dobrą dynamiką w ostatnich latach.

Spółki giełdowe należą do grupy defensywnych. Handel akcjami zawsze będzie istniał. Spekulacja na kontraktach terminowych i opcjach również. Czy bessa, czy hossa prowizje wpływają na rachunek GPW. Dodatkowo giełda jest dominującym udziałowcem KDPW i czerpie z tego tytułu zyski.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że przed ofertą giełda wprowadziła kilka nowych rynków: NewConnect, Catalyst, krótka sprzedaż, zapowiedź handlu energią. Sporo nowych spółek zadebiutowało na rynku. Wszystko to w imię budowania prestiżu i potęgi warszawskiego rynku giełdowego. Ile w tym koniunkturalnego polepszania wizerunku przed ofertą na rynku pierwotnym, a ile rzeczywistego potencjału rozwoju dowiemy się za kilka lat. ostatnie dwa lata hossy sprzyjały podrasowaniu wyników finansowych, co może skutkować zbyt wysoką wyceną w chwili obecnej w stosunku do tego co przyniesie przyszłość.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) przy założeniach, że jako dane wejściowe bierzemy średni zysk z ostatnich 3 lat, oraz stopy procentowe na poziomie 5% wzrost zysku w latach następnych 8% rocznie - daje wycenę jednej akcji 73,9 zł.

Biorąc za punkt odniesienia notowane na innych giełdach spółki o podobnym profilu działania i porównując ich średnie C/Z, C/WK, ROE, stopę dywidendy przy obecnych cenach z odpowiednimi wskaźnikami dla WGPW otrzymamy wycenę około 30 zł. Mając na uwadze fakt, że WGPW została wydrenowana z gotówki przez Skarb Państwa przez dywidendę za 2009 r. (mniejsze przychody z lokat) oraz przymierza się do zakupu nowego systemu transakcyjnego (za 150 mln zł) - cenę tę należałoby jeszcze zmniejszyć, powiedzmy o 10 % - czyli druga wycena (metodą porównawczą) to około 27 zł.

Niepokojące jest, iż mimo reklamy, zagraniczne giełdy nie biły się, aby kupić warszawski parkiet. Może z punku widzenia Wall Street, GPW nie jest takim rarytasem jak się go reklamuje. Na wiosnę 2010 r. spasowała Deutche Boerse - podobno nawet nie chodziło o cenę, ale o fakt że chciano zjeść ciastko i jeszcze je sprzedać. Należy wziąć pod uwagę, że w przyszłości Skarb Państwa może sprzedać swoje uprzywilejowane akcje jakiemuś podmiotowi, który przejmie kontrolę nad GPW, bez konieczności ogłoszenia wezwania.
SpółkaDziałalnośćC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
Deutsche BoerseNiemcy20,43,116,04,3
BMEHiszpania10,33,433,18,5
EuronextFrancja12,51,29,44,1
LSEAnglia20,22,09,63,8
NasdaQ OMXUSA16,30,95,7-
CMEUSA19,40,94,81,7
Średnio.16,51,913,13,7
GPW (dla 30 zł)Polska12,12,614,3szacunkowo ~ 3,3
GPW (dla 43 zł)Polska17,33,714,3szacunkowo ~ 2,3
dane wg GPW i Reuters

Średnia wycen dwoma metodami daje cenę jednej akcji GPW SA około 50 zł. Kto ma inną wycenę?
Co Wy na to? Zapraszam na forum.

Wycenę sporządzono 14.10.2010 r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.