PZU SA

Powszechny Zakład Ubezpieczeń SA jest jedną z najwiekszych i najbardziej znanych spółek w Polsce. A oto podstawowe dane o spółce:

Hipotetyczna dywidenda

Dywidenda PZU SA za 2009 r. została zaproponowana przez zarząd w wielkości 10,91 zł. Data ustalenia prawa do dywidendy ma przypadać na 25 sierpnia 2010 r. Czyli akcje trzeba mieć na rachunku trzy dni robocze wcześniej. Wypłata dywidendy ma nastąpić 9 września 2010 r. Takie są propozycje zarządu. Prezes Klesyk wspominał w wywiadzie, że dywidenda mogła by być nawet większa bez szkody dla spółki. Jeżeli Skarb Państwa będzie miał braki w dochodach, wówczas niewykluczone, że wartość dywidendy zostanie zwiększona - wszystkiego dowiemy się na Walnym Zgromadzeniu spólki w dniu 10.06.10.

Dla inwestorów długoterminowych, wierzących, że spółka w dalszym ciągu będzie wypłacała dywidendę na poziomie 25-45% zysku ciekawe może być obliczenie przy następujących założeniach:

 • coroczny wzrost dywidendy - 7%
 • oprocentowanie lokaty lub obligacji, na które trafi dywidenda - 5%
 • konto IKE, na którym dywidenda nie jest obciążona podatkiem "Belki"


Po 13 latach nasze konto z tytułu wypłacanej dywidendy i jej lokowania powiększy się o 326,50 zł, czyli wiecej niż zapłaciliśmy za akcję PZU. Przez te 13 lat również cena akcji PZU może wzrosnąć np do 999 zł.

Obliczenia są nieubłagane i poprawne. Oczywiście sceptycy mogą powiedzieć, że część zysku zje inflacja, że PZU zbankrutuje w tym czasie, że będzie wojna i ogromna susza za którą PZU wypłaci wielkie odszkodowania, że politycy rozkradną PZU i nic z niego nie zostanie, itd.

Na malkontentów nie ma rady. Oni nie kupili PZU, bo dla nich jest warte mniej niż 150 zł, a gdy będzie po 150 zł też nie kupią, bo kto inwestuje gdy krew się leje i tną spadające noże. Jednak, gdy dokładnie przestudiujemy zestawnienie dywidend za ubiegłe lata, widać, że są spólki, w których wypłacane dywidendy, po kilku latach przewyższają koszt zakupu akcji spółki.
 Hipotetyczna Dywidenda PZU

Przybliżony akcjonariat po ofercie


 • Skarb Państwa - 45 %
 • Inwestorzy finansowi - 20 %
 • Akcje pracownicze ( już w różnych rękach) - 15%
 • Eureko B.V. - 13 %
 • Inwestorzy indywidualni - 5,4 %
 • Pracownicy i agenci (zablokowane przez 3 lata) - 1,6 %

Działalność


PZU prowadzi działalność w trzech podstawowych filarach:
- ubezpieczenia majątkowe i osobowe
- ubezpieczenia na życie
- otwarty fundusz emerytalny i fundusze inwestycyjne

Klikając na link przeniosą się Państwo na stronę firmy   PZU SA.


Silne strony

 • - znana i popularna od wielu lat marka (nazwa) firmy
 • - dochodowa branża
 • - zdobywanie rynków międzynarodowych
 • - spółka duża, wejdzie w skład WIG20
 • - stabilne, dobre wyniki finansowe na przestrzeni wielu latach
 • - zapowiadane regularne wypłaty dywidendy
 • - baza 16 mln klientów


Słabe strony

 • - koszty restrukturyzacji, które spólka musi ponieść w najbliższych latach
 • - ryzyko wystąpienia katastrofy, w której będzie wysoka wypłata ubezpieczenia
 • - realizacja zysku przez pracowników
 • - ewentualne roszczenia Eureko i pracowników
 • - wypłata megadywidendy z zysku za 2009 rok pogorszy wyniki spółki w przyszłości


Subiektywna długoterminowa wycena PZU


Z punktu widzenia inwestowania w wartość, stosowanego między innymi przez Warrena Buffetta, PZU to ciekawa spółka. Działa przez długie lata w branży ubezpieczeniowej ma stabilne zyski. Spółka deklaruje coroczną wypłatę dywidendy na poziomie 25-45% zysku netto.

Spólki ubezpieczeniowe, podobnie jak banki, są w pewnym stopniu samograjem. Ludzie znoszą do nich pieniądze, a oni czasem wypłacają ubezpieczenie. Jeżeli zarząd nie popełni rażących błędów w ocenie ryzyka i inwestowaniu kapitału to taka działalność musi być bardzo dochodowa.

Należy wziąć pod uwagę fakt, że przed ofertą zostały mocno podrasowane wyniki finansowe, co może skutkować zbyt wysoką wyceną w chwili obecnej w stosunku do tego co przyniesie przyszłość. Fachowcy twierdzą, że zysk w następnym roku będzie niższy niż w 2009r.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) przy założeniach, że jako dane wejściowe bierzemy średni zysk z ostatnich 3 lat, oraz stopy procentowe na poziomie 5% i bardzo optymistyczny wzrost zysku w latach następnych 10% rocznie - daje wycenę jednej akcji 796 zł. Jeżeli jednak założymy wzrost zysku 6%, wówczas wycena spada do 585 zł - widać jak bardzo wycena zależy od założeń.

Biorąc za punkt odniesienia zagraniczne spółki o podobnym profilu działania (niestety Aegon i AIG nie nadają się do porównania ze względu na straty w działalności) i porównując ich średnie C/Z, C/WK, ROE oraz stopę dywidendy z odpowiednimi wskaźnikami dla PZU przy cenie 322 zł (średnia wycena analityków) widać niedoszacowanie PZU. Gdyby wycena Akcji naszego ubezpieczyciela miała się kształtować w pobliżu średniej dużych, światowych firm z tej branży to PZU powinno kosztować około 466 zł.

Ponieważ PZU jest firmą dość przewidywalną, stabilną finansowo i deklaruje wypłatę corocznej dywidendy, możemy zastosować wycenę metodą zdyskontowanych dywidend. Zakładając wartość bieżącej dywidendy na poziomie 15 zł, wymaganą stopę zwrotu rzędu 10%, a stopę wzrostu dywidendy na poziomie 6% otrzymamy wycenę 397 zł.
SpółkaKrajC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
AllianzNiemcy9,01,112,74,4
AvivaWlk. Brytania10,33,91,06,2
AXAFrancja11,60,97,73,2
GeneraliWłochy20,61,68,72,0
Manulife FinancialJaponia10,51,311,32,6
Munich ReNiemcy29,51,111,84,7
Prudential FinancialUSA8,51,217,61,1
Średnio.14,31,610,13,5
PZU (dla 322 zł)Polska7,22,518,84,7
dane wg Reuters

Średnia wycen trzema metodami wynosi 553 zł. Na pewno taka cena nie jest do osiągnięcia zaraz po debiucie, ale w perspektywie 2-3 lat, kto wie... Z drugiej strony zdając sobie sprawę z wyśrubowanych wyników finansowych przed ofertą na rynku pierwotnym, nie zdziwię się gdy po roku wyceny tymi samymi metodami dadzą wyniki gorsze o 30%.
Co Wy na to? Zapraszam na forum.

Wycenę sporządzono 16.04.2010r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.