Bioton SA

Bioton SA jest jedną z najpopularniejszych i budzących nadzieje na największe zyski z inwestycji spółek notowanych na giełdzie. Również w naszej ankiecie na najlepsze spółki do długoterminowych inwestycji zajmuje pierwsze miejsce. Dlatego postanowiłem poświęcić jej osobną podstronę, mimo, że sam mam sporo wątpliwości co do przyszłych wyników inwestycyji w akcje Biotonu. A oto podstawowe dane o spółce:

Akcjonariat

  • Krauze Ryszard - 33,31 %
  • Polaris Finance B.V. - 10,00 %
  • Instytut Biotechnologii i Antybiotyków - 8,30 %
  • Nihonswi AG - 5,01 %

Działalność

Spółka powstała w 1989r. jako spółka z o.o. W roku 2004 została przekształcona w spółkę akcyjną, a od 16 marca 2005 jest notowana na warszawskiej giełdzie. Zajmuje się wytwarzaniem rekombinowanej ludzkiej insuliny oraz produkuje preparaty z grupy antybiotyków. Posiada spółkę zależną w 100% Biotön Trade, która sprzedaje leki. Posiada również udziały w spółkach: Mindar Holdings Ltd, SciGen, Biotön Wostok, Biotön Asia. Ściśle współpracuje z Instytutem Biotechnologii i Antybiotyków, będącym jednym z jej znaczących inwestorów. Największym akcjonariuszem Biotonu jest Ryszard Krauze, który wydaje się, większą przyszłośc widzi w ropie naftowej. Klikając na link przeniosą się Państwo na stronę firmy   Bioton.

Najważniejsze dane finansowe z historii

RokSprzedaż (mln zł)Zysk netto (mln zł)Dywidenda (zł)Kapitał własny (mln zł)
200178,455-10,152083,312
200282,3682,943085,857
2003119,3327,937089,927
2004120,5248,3530183,318
2005151,58634,6270255,,418
2006215,47993,7720790,117
2007271,83943,4940895,147
dane wg Money.pl

Ważne fakty z działalności spółki

2004r - przekształcenie w spółkę akcyjną
2005r - nowa emisja akcji i wejście na giełdę
2006r - nabycie udziałów w ukraińskiej spółce Indar
          - utworzenie joint venture Hefei-SciGen-Bioton Biopharmaceutical Company Ltd w Chinach
          - wyłączność w negocjacjach o nabycie udziałów w dwóch włoskich spółkach produkujących leki
          - split (podział) akcji w stosunku 1:5
          - nowa emisja akcji
2007r - nowa emisja akcji dla inwestorów kwalifikowanych po 0,90 zł
2008r - nowa emisja akcji dla Amestor Ltd. po 1,06 zł

Subiektywna wycena Biotonu

Z punktu widzenia inwestowania w wartość, stosowanego między innymi przez Warrena Buffetta, Bioton nie wydaje się interesujący - przede wszystkim nie jet wypłacana żadna dywidenda. Poza tym jego historia notowań jest krótka (nie sięga 10 lat). Również zwrot na kapitale (ROE) nie jest imponujący. Posiadanie jako inwestora strategicznego Ryszarda Krauze, który nieraz lekceważył mniejszościowych inwestorów też nie robi dobrego wrażenia.

Niewątpliwie spółka bardziej należy do segmentu "inwestowanie w przyszłość" niż do kategorii "inwestowanie w wartość". Obawiam się jednak, że dobre informacje na temat przyszłości są już uwzględnione w cenie. Istnieje natomiast możliwość, że produkowana przez Bioton insulina nie bedzie jedynym lekarstwem na cukrzycę. Ekspansja za granicą, zwłasza na rynki azjatyckie, robi wrażenie.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) przy założeniach, że jako dane wejściowe bierzemy średni zysk z ostatnich 3 lat, oraz stopy procentowe na poziomie 6% i bardzo optymistyczny wzrost zysku w latach następnych 20% rocznie - daje wycenę jednej akcji 1,06 zł. Jeżeli jednak założymy wzrost zysku 10%, wówczas wycena spada do 0,50 zł - widać jak bardzo wycena zależy od założeń.

Biorąc za punkt odniesienia zagraniczne spółki o podobnym profilu działania (Abbott Laboratories, Eli Lilly and Company, Glenmark Pharmaceuticals, Novo Nordisk, Sanofi-Aventis, Sarabhai Ltd, Wockhardt Ltd) i porównując ich średnie C/Z, C/WK oraz ROE z odpowiednimi wskaźnikami dla Biotonu przy jego cenie na giełdzie: 0,73 zł otrzymamy wycenę "biotka" na poziomie 0,98 zł. Należy zwrócić uwagę na równe wagi trzech porównywanych wskażników w analizie porównawczej. Może słuszniej byłoby przypisać mniejszą wagę C/WK. Wówczas wycena Biotonu tą metodą byłaby trochę niższa.
SpółkaKrajC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
Abbot LaboratoriesIndia22,64,823,82,6
Eli Lilly & CompanyUSA153,726,53,9
Glenmark PharmaceuticalsIndia41,3NA19,60,06
Novo NordiskDania21,86,329,51,5
Sanofi-AventisFrancja11,81,412,64,2
Średnio22,54,118,42,5
BiotonPolska45,81,411,90

Widać, że wycena DCF i metodą porównawczą daje podobne rezultaty. Czyli Bioton jest wart ok. 1 zł. Dodam, że wycena metodą "likwidacyjną", to znaczy oszacowanie, ile udało by się uzyskać pieniędzy na akcję po likwidacji spółki daje wynik nieco ponad 0,20 zł na akcję (Bioton ma mało gotówki, a należności i majątek trwały są szacowane poniżej wartości). Co Wy na to? Zapraszam na forum.

Wycenę sporządzono 6.06.2008r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.