Spółki giełdowe

Spółki giełdowe to elita polskich firm, która jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w Warszawie. Są wśród nich spółki paliwowe, komputerowe, banki, przedsiębiorstwa usługowe, budowlane i firmy ubezpieczeniowe. Zarówno giganty zgrupowane w indeksie WIG20, jak i małe spółki, zatrudniające kilkadziesiąt osób przyciągnęła na giełdę chęć wyceny firmy i pozyskania kapitału na dalszy rozwój. Spółki giełdowe mogą pozyskiwać kapitał z emisji nowych akcji, obligacji, czy obligacji zamiennych na akcje. Jest to łatwe zwłaszcza w okresie hossy, dlatego w latach 2007-2008 mieliśmy tak wiele debiutów giełdowych. Stworzono wóczas rynek dla niewielkich spółek pod nazwą New Connect (ciekawe czy decydenci giełdy zapomnieli o pięknie polskiego języka - mamy przecież Radę Etyki i Ładu Informayjnego).

Notowania giełdowe zapewniają nobilitację, reklamę oraz możliwość anonimowych transakcji akcjami notowanych spółek. Obecnie do publicznego obrotu jest dopuszczonych ponad 300 firm. Większość z nich jest notowana na parkiecie. Ceny akcji na giełdzie wyznacza podaż i popyt - obowiązują prawa rynkowe, chociaż niekiedy można się również dopatrzeć manipulacji kursami. Możliwość manipulacji i ustawiania kursów przez dużych inwestorów muszą brać pod uwagę niedoświadczeni inwestorzy.

Niektóre, zwłaszcza większe spółki, zobowiązały się do przestrzegania wszystkich (ponad 40-tu) punktów dotyczących ładu korporacyjnego, który jest kodeksem dobrego zachowania zarządu i rady nadzorczej wobec akcjonariuszy i przejrzystych zasad informacyjnych oraz zasad odbywania walnego zgromadzenia spółki. Statystyki podane przez GPW wykazują, że najtrudniej z tych zasad jest wypełnić punkt dotyczący niezależności członków rady nadzorczej, komitetów audytu i wynagrodzeń w radach nadzorczych, a także zasad wyboru biegłego rewidenta. Każda z tych trzech istotnych zasad jest nieprzestrzegana przez ponad 100 spółek.

Kilkanaście interesujących spółek z punktu widzenia inwestora długoterminowego zostało bliżej porzedstawione na podstronie analiza spółek.Giełda Papierów Wartościowych

Giełda warszawska jest spółką akcyjną. Głównym udziałowcem jest Skarb Państwa (ponad 95% akcji). Na mniejszościowy akcjonariat Giełdy Papierów Wartościowych składają się banki, domy maklerskie oraz emitenci (spółki notowane na giełdzie). Ostatnio wiele mówi się o sprzedaży akcji giełdy na rynku pierwotnym. Umożliwiłoby to szerokiej rzeszy inwestorów dodanie tych walorów do swoich portfeli. Akcje giełdy byłyby wówczas notowane na parkiecie jak inne firmy. Z punktu widzenia inwestycji długoterminowych te akcje byłyby ciekawym nabytkiem ze względu na monopolistyczny oraz usługowy charakter działalności.

Handel papierami wartościowymi na giełdzie prowadzony jest przy pomocy elektronicznej platformy WARSET. Wszystkie zlecenia kupna i sprzedaży papierów są przekazywane drogą telekomunikacyjną na giełdę, gdzie elektroniczny system kojarzy oferty. Giełda przyjmuje zlecenia tylko za pośrednictwem biur maklerskich. Nawet jeżeli posiadamy rachunek internetowy, nasze zlecenie trafia poprzrz łącza telekomunikacyjne do biura, w którym mamy rachunek, a potem do systemu giełdowego. Obrót papierami wartościowymi jest niematerialny, tzn. handlujemy tylko zapisami w rejestrach elektronicznych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych i naszego biura maklerskiego.

Oprócz giełdy istnieje jeszcze Centralna Tabela Ofert (CeTO) - mniejszy regulowany pozagiełdowy rynek na którym notowane są małe spółki o niewielkiej płynności, obligacje emitowane przez banki, obligacje komunalne i korporacyjne a także niektóre certyfikaty inwestycyjne. Zarówno Giełda jak i CeTo działają pod nadzorem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Poniżej znajdą Państwo linki pod którymi mieszczą się strony powiązane z rynkiem kapitałowym. Ponieważ po naciśnięciu dowolnego linku opuszczą Państwo tę stronę, pozwalam sobie życzyć pomyślnych inwestycji i zapraszam do ponownych odwiedzin. Do zobaczenia!

Strony internetowe warte odwiedzenia


Giełda Papierów Wartościowych:     GPW

Wyniki finansowe i profile spółek:     Wyniki finansowe spółek

Fundamentalna Wyszukiwarka Giełdowa:      Skaner wskaźników finansowych

Blog scenariuszy analizy technicznej:      Analiza techniczna