Analiza spółki KGHM SA

KGHM jest jedną z największych firm w Polsce. Należy też do spółek budzących nadzieje na największe zyski z inwestycji na giełdzie wśród inwestorów indywidualnych (jedna z "modnych" inwestycji).

KGHM to ósmy producent miedzi i drugi srebra na świecie. Miedź elektrolityczna z KGHM jest zarejestrowana przez Londyńską Giełdę Metali (LME) jako Grade A, a srebro zarejestrowane pod marką KGHM HG. Oprócz powyższych, spółka produkuje również m.in. złoto, ołów, kwas siarkowy i sól kamienną. Spółka jest jednym z czołowych polskich eksporterów, w związku z czym dla jej wyników finansowych istotne są kursy walutowe.

Spółka ma znaczące udziały w w Telefonii Dialog (100%) i Polkomtelu - Plus GSM (24,4%). Od 1997 r. KGHM SA jest notowana na warszawskiej giełdzie


Akcjonariat

 • Skarb Państwa - 31,8 %

Silne i słabe strony spółki
Widzę kilka pozytywów w działalności spółki:

  światowe zasoby rud miedzi i srebra są ograniczone
 • spółka płaci dość regularnie sporą dywidendę
 • duża kapitalizacja - spółka wchodzi w skład WIG20
 • bliskość rynków zbytu
 • dywersyfikacja działalności (telekomunikacja)


Są również pewne negatywy w mojej ocenie:

 • cykliczność w zapotrzebowaniu na miedź na świecie
 • silne związki zawodowe i upolitycznienie spółki
 • mocno rozchwiane notowania w perspektywie długoterminowej
 • wysokie koszty produkcji
 • sponsorowanie zespołów sportowych


Dla poszukiwaczy informacji tutaj jest link do strony  KGHM SA

Najważniejsze dane finansowe z historii

RokSprzedaż (mln zł)Zysk netto (mln zł)Dywidenda (zł)ROE (%)
20015 003,481-838,625--26,7
20025 265,150-214,734--7,0
20035 606,801673,043-19,3
20047 332,7291 376,715224,4
20059 029,4962 102,3321033,2
200612 862,8993 479,18316,9741,1
200713 494,1283 934,559941,6
200812 645,8852 766,17911,6825,3
200912 119,9102 358,602322,3
dane wg Notoria Serwis

Subiektywna wycena KGHM SA

Z punktu widzenia inwestowania fundamentalnego spółka jest stosunkowo ryzykowną inwestycją - historia pokazuje na dużą zależność notowań od koniunktury gospodarczej i cen surowców. Zwrot na kapitale (ROE) jest bardzo dobry, zwłasza w ostatnich latach. Spółka od kilku lat wypłaca dywidendę.

Wycena spółki metodą zdyskontowanych przepływów finansowych (DCF) przy założeniach, że jako dane wejściowe bierzemy średni zysk z ostatnich 3 lat, oraz stopy procentowe na poziomie 5% i optymistyczny wzrost zysku w latach następnych: 8% rocznie - daje wycenę jednej akcji 384 zł.

Biorąc za punkt odniesienia zagraniczne spółki o podobnym profilu działania, oraz porównując ich średnie C/Z, C/WK oraz ROE z odpowiednimi wskaźnikami dla KGHM przy jego cenie na giełdzie: 94,4 zł otrzymamy wycenę na poziomie 232 zł.
SpółkaKrajC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
BogdankaPolska13,41,523,5-
F-McM Copper & GoldUSA8,54,066,90,9
Rio TintoAustralia
i Wlk. Brytania
15,91,816,50,9
Anglo American plcWlk. Brytania19,92,010,5-
BHP BillitonAustralia20,14,322,72,4
Xstrata AGSzwajcaria84,11,32,40,3
KazakhmysKazachstan12,34,310,91,4
Średnio.24,92,721,90,8
KGHM (dla 94,4 zł)Polska7,61,722,33,2
dane wg Reuters

Do analizy porównawczej włączono spółkę górnictwa węglowego Bogdanka. Przybliży to wyceny do naszego regionu - niestety nie mamy innych kopalni miedzi i srebra, dlatego częściowy udział w porównaniu dajemy wydobyciu węgla. Pozostałe porównywane spółki to potentaci w produkcji miedzi i srebra na świecie, za wyjatkiem największego producenta miedzi Codelco z Chile, który nie jest notowany na giełdach. Widać, że podstawowe wskażniki są niższe dla KGHM w stosunku do jej zagranicznych odpowiedników.

Moim zdaniem spółka powinna próbować przejąć kontrolę nad jednym ze średnich producentów miedzi, który ma udokumentowane duże złoża rudy, zamiast pakować się w niepewne przedsięwzięcia jak w Kongo. Złoża w Polsce kiedyś się skończą, dlatego ważne jest aby mieć inną alternatywę. Obecna cena na giełdzie jest niższa niż wycena DCF i metodą porównawczą czyli, moim zdaniem, zarówno w dłuższej perspektywie jak i średnioterminowo KGHM jest niedowartościowane. Istniejące dyskonto można tłumaczyć dominacją Skarbu Państwa w akcjonariacie i wysokimi kosztami produkcji.

Wycenę sporządzono 18.06.2010 r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.