Wycena akcji banku BGŻ SA przed emisją na rynku pierwotnym

BGŻ SA jest bankiem działającym dotychczas na rzecz sektora rolno-spożywczego. A oto podstawowe dane o spółce:

Przybliżony akcjonariat po ofercie


  • Rabobank (Holandia) - 59,35 %
  • Inwestorzy instytucjonalni - 30,49 %
  • Inwestorzy indywidualni - 10,16 %Wiecej o banku na stronie:   BGŻ SA.


Silne strony

  • - popularność wśród społeczności lokalnych
  • - znana marka (od 1919r.)


Słabe strony

  • - niski zwrot na kapitale
  • - wysoki wskaźnik kasztów do dochodów
  • - duża konkurencja na rynku


Subiektywna wycena BGŻ SA


Bank BGŻ należy do banków średniej wielkości w Polsce. Mimo zagranicznego inwestora dotychczas nie zdołał przeprowadzić restrukturyzacji i ekspansji w kraju. Jego podstawowe wskaźniki finansowe są znacznie gorsze od innych banków notowanych na GPW.

W najbliższej przyszłości bank nie bedzie wypłacał dywidendy, ponieważ zyski zamierza przeznaczyć na rozwój nowych placówek i wdrożenie nowych produktów. Te plany są oczywiście ambitne, lecz dość mocno spóźnione - tort został już podzielony i trudno będzie obecnie zdobyć nowych klientów, chociaż w obszarach wiejskich kryją się jeszcze pewne rezerwy. Nie widzę specjalnych powodów, dla których inwestorzy instytucjonalni mieliby kupować w przyszłości akcje banku - ani wyniki, ani udział w indeksach, ani walka o wpływy nie wchodzą w grę.

Porównanie:
SpółkaC/ZC/WKROE (%)Stopa dywidendy (%)
Średnio sektor bankowy na GPW190,9122
BGŻ (dla 90 zł)351,54,6szacunkowo 0
dane wg GPW

Wycena metodą porównawczą dla wskażników C/Z, C/WK i ROE daje wartość 45,8 zł, a dodatkowo należałoby ją zmniejszyć o około 2% z powodu braku dywidendy, co daje końcowy wynik 44,9 zł. Nawet jeżeli inwestorzy instytucjonalni spowodują obniżenie ceny sprzedaży w IPO do 50-60 zł, to i tak w dłuższym terminie ta inwestycja jest wątpliwa.

Wycenę sporządzono 11.5.2011 r.

Informacje zawarte na tej stronie internetowej nie są w żadnej mierze rekomendacją, nie zachęcają do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek papierów wartościowych. Podane są jedynie w celach edukacyjnych. Każdy inwestor zawierając transakcje na giełdzie powinien liczyć się z ryzykiem inwestycji.