Podatek od zysków kapitałowych

Podatki i śmierć należą do najpewniejszych rzeczy na tym świecie. Od 1 stycznia 2004 r. obowiązuje tzw. "podatek Belki" od zysków kapitałowych, w tym od zysków z inwestowania na giełdzie. Walory zakupione przed tą datą i później sprzedane, nie podlegają temu podatkowi. Podatek wynosi 19% od osiągniętego zysku w danym roku. Odprowadza się go do 30 kwietnia następnego roku, a rozlicza na druku PIT 38. Pomocą w rozliczeniu jest formularz PIT 8C, wysyłany przez biura maklerskie do końca lutego do klientów, którzy wykonywali w ubiegłym roku tansakcje. Podatek od uzyskanych dywidend pobierany jest ryczałtowo przez biura maklerskie (nie trzeba ujmować zysków z dywidend w PIT-38).

Dla wielu transakcji na tym samym papierze obowiązuje zasada FIFO (First In - First Out czyli Pierwsze Weszło - Pierwsze Wyszło). Dotyczy to przypadków gdy inwestor nabył instrumenty finansowe w różnym czasie i/lub po różnych cenach. Czyli do wyliczenia dochodu uwzględniane są instrumenty finansowe, które zostały nabyte najwcześniej.

Jeżeli w danym roku ponieśliśmy stratę, możemy ją odliczać od zysków w 5 kolejnych latach (aż do wyczerpania kwoty straty), jednak nie więcej niż 50% kwoty straty w jednym roku.


Jak ominąć podatek Belki

Aby maksymalizować nasze zyski dobrze jest nie płacić podatku, bo obniża to nasz kapitał pracujący. Jedną z metod jest posiadanie konta maklerskiego IKE, gdzie nie płacimy podatku pod warunkiem, że nie dokonamy wypłaty z tego rachunku przed 60-tym rokiem życia. Również podatek od dywidend, na ogół, na tych kontach nie jest pobierany.

Inna metoda to uczestniczenie w nowych emisjach akcji z prawem poboru. Po dniu ustalenia prawa poboru wartość starych akcji na ogół maleje. Jeżeli stare akcje sprzedamy, w danym roku ponosimy stratę na starych akcjach. Natomiast akcje otrzymane w ramach prawa poboru sprzedajemy w następnym roku z zyskiem, ale za poprzedni rok ponieśliśmy stratę, więc nie płaciliśmy podatku. Zapłatę podatku rolujemy niejako na następne lata, przez co mamy cały czas większy kapitał do dyspozycji.

Podobna metoda (rolowanie podatku) polega na kupnie i sprzedaży takiej samej ilości kontraktów terminowych, tej samej serii, najlepiej marcowej czyli FW20Hx na dwóch różnych rachunkach lub na dwóch różnych portfelach (aby nie zamknąć pozycji przeciwstawnym zleceniem). Pozycje są symetryczne, tzn. tyle ile zyskujemy na jednej, tyle samo tracimy na drugiej. Pozycję na której mamy stratę zamykamy na koniec roku aby odliczyć sobie stratę w zeznaniu podatkowym. Pozycję zyskowną zamykamy na pierwszej sesji nowego roku. Tym samym przenosimy zysk na następny rok. Haczyk tkwi w tym, że zamkniećie w starym roku może być po innej cenie niż zamknięcie pozycji w nowym roku. Czyli możemy jeszcze coś zyskać lub też stracić oprócz rolowania podatku.

Podatek od akcji pracowniczych

Dochód z tytułu sprzedaży akcji pracowniczych jest opodatkowany bez względu na datę ich nabycia. Podatek wynosi 19% uzyskanego dochodu.