Baltic Dry Indeks - wpływ na giełdy

Baltic Dry Indeks (BDI) jest jednym z dobrych instrumentów do badania koniunktury gospodarczej na świecie. Publikowany jest codziennie. Aktualne wartości można znaleźć np. na stronie Bloomberg. Indeks powstaje z przeliczenia kosztów transportu różnych surowców na różnych trasach, a następnie na uśrednieniu tych danych. Do konstukcji indeksu nie wchodzą przewozy kontnerowe towarów przetworzonych - liczony jest tylko transport surowców.

Jak można się spodziewać zapotrzebowanie na surowce jest większe, gdy gospodarka światowa się rozwija, gdy wzrasta ilość przewożonej rudy żelaza, zboża czy węgla. Najciekawsze i najbardziej przydatne dla inwestorów jest spostrzeżenie, że przewozy towarów masowych należy planować z dość dużym wyprzedzeniem. Trzeba uwzglednić dostępność masowca, czas załadunku, dowozu do portu, transportu morskiego, wyładunku...

Dlatego warto śledzić ten indeks jako substutut i wskaźnik wyprzedzający koniunktury gospodarczej. Baltic Dry czasem wyprzedza wskaźniki najważniejszych giełd o kilka - kilkanaście tygodni. Oczywiście nie wiemy, czy zmiana wskaźnika to tylko korekta i trend główny dalej będzie kontynuowany, czy jest to załamanie trendu. Tu jest miejsce na naszą inwencję.

Indeks jest podawany przez londyńską Baltic Exchange od 1985 roku.

Baltic Dry Index:

wykres BDI

Charakterystyczne dla wykresu są formacje podwójnego dna i podwójnego szczytu. Drugie dno lub drugi szczyt często powstaje po kilku (5-7) miesięcach.